Zarządzanie nieruchomościami

CRTI świadczy usługi w zakresie obsługi nieruchomości komercyjnych, do których należy między innymi:

  • komercjalizacja obiektów
  • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości;
  • zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
  • fakturowanie oraz rozliczanie najemców;
  • zapewnienie usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (np. dźwigów)
  • wykonywanie bieżących konserwacji;
  • przygotowanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania obiektu oraz przychodach;
  • windykacja należnych opłat z uwzględnieniem postępowania sądowego i komorniczego;
  • nadzór nad przestrzeganiem postanowień zawartych w umowach.